Sathya Sai Centrum-Mandir Rotterdam

'Help Ever - Hurt Never'

Seva

De boom van het leven moet je aan de wortels water geven en voeden. Tegenwoordig echter
besproeien zij die de levensstandaard willen verhogen de takken, bladeren en bloesem.
De wortels zijn de deugden; díe moeten worden gekoesterd, zodat de bloemen van daden,
woorden en gedachten geurig bloeien en de vruchten van dienstbaarheid (seva) opleveren,
vol van het zoete sap van gelukzaligheid (ananda). Met de zorg voor voedsel, kleding en
onderdak bevorder je slechts het welzijn van de wagen. Bekommer je ook om het paard,
de menselijke geest. Die heeft het voedsel, de kleding, het onderdak en andere materiële
hulpmiddelen nodig voor het hoge doel van ontsnapping uit de banden van het ego naar
het alles omvattende.

- Sathya Sai Baba, 3 augustus 1966


Van tijd tot tijd organiseert de Sathya Sai Mandir seva-projecten. Wanneer er een project
gaande is, zal hier een update worden geplaatst.