Sathya Sai Centrum-Mandir Rotterdam

'Help Ever - Hurt Never'

Bhajans


Guru Nanak, de eerste Sikh guru, geboren in 1469, begon met het gezamenlijk zingen van lofliederen (bhajans). Met de jaren kwam dit steeds meer in zwang en in de 18e eeuw componeerde de grote dichter - heilige Tyagaraja bhajans met raga en tala (muzikale vorm en ritme). Sindsdiens is het zingen van bhajans in alle delen van India populair geworden. Ook alle grote religies benadrukken het belang van gezamenlijk gebed voor het welzijn van het individu en de wereld. Bhajans zijn bedoeld om de gevoelens, het zingen en de ritmische maatslag van de deelnemers te harmoniseren,
zodat zij als koor de goddelijke eenheid ervaren. Toewijding (bhakti) moet bij bhajans voorop staan. Zulke bhajans werken spiritueel diep door. Laat dus jullie liederen verzadigd zijn van liefde en laat de intense liefde voor de Heer en toewijding stromen door ieder lied wat gezongen wordt.

(Sathya Sai Baba, 8 oktober 1986)

Op Soundcloud & YouTube vindt u een selectie van de bhajans die door de jongeren werden gezongen tijdens verschillende diensten.

Tevens zijn er vanuit thuis bhajans gepubliceerd door een aantal Nederlandse Sai musici. U kunt die hier beluisteren: http://sathyasaipublicaties.nl.