Sathya Sai Centrum-Mandir Rotterdam

'Help Ever - Hurt Never'


Huisregels

Reguliere diensten
- De reguliere Sai Bhajandienst vindt elke zondag plaats van 10.15 tot 11.45 uur.
- De Bhajandiensten zijn toegankelijk voor allen. Er is geen beperking op welke grond dan ook, religie, afkomst, ras, geaardheid etc.
- Het is mogelijk om prasadam of een bloemetje te offeren.
- De Mandir is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor u of uw eigendommen.
- Bij verstoring van orde of onacceptabel gedrag kunt u door het bestuur uit de Mandir verwijderd worden.

Klederdracht
- Er wordt van elke bezoeker verwacht dat hij/zij toepasselijke kleding draagt die de schouders en benen bedekken.
- Voor het betreden van de Mandir dient u uw schoenen uit te doen en te plaatsen in het schoenenrek.

Discipline in de Mandir
- U wordt gevraagd ten allen tijden rust te bewaren in de Mandir.
- Vrouwen en mannen zitten gescheiden. De scheiding is te zien aan de loper. Let op: Hierop mag niet worden gelopen!
- Het is verboden om de murti's/beelden aan te raken.
- Het is niet toegestaan te eten/drinken in de Mandir.
- Uw toegang tot de Mandir wordt ontzegd wanneer u onder invloed bent van alcohol of drugs.
- Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
- Tijdens de dienst dient u uw telefoon op de stil-functie te zetten of uit te schakelen.
- Huisdieren zijn niet toegestaan in de Mandir.
- Het is gewenst om na de dienst te helpen met opruimen.


Tussenpersonen
- Gesprekken over andere guru's, mediums, tussenpersonen, mensen die claimen dat zij bijzondere gaven
bezitten of mensen die claimen een vorm van Sathya Sai Baba te zijn, worden niet geaccepteerd in de Mandir.
- Het is niet toegestaan om reclame te maken voor activiteiten buiten de SSIO-NL om (tenzij het bestuur hier toestemming voor geeft).


Financiën
- Er wordt één keer per maand - in het kader van Seva - geld opgehaald voor het ziekenhuis in Puttaparthi.

De bezoeker is vrij om een bijdrage te doen en is tot niets verplicht.
- De Mandir vraagt nooit om geld. Alle activiteiten in de Mandir worden georganiseerd door vrijwillige en anonieme bijdrage.